Make your own free website on Tripod.com

ถ้าหยดสารละลายด่างทับทิมลงไปบนผิวน้ำที่นิ่งในบีกเกอร์ สารละลายด่างทับทิมสีม่วงจะกระจายออกไปในน้ำอย่างช้าๆ จากบริเวณที่มีสีม่วงเข้มๆ ไปบริเวณที่น้ำใสๆ สุดท้ายน้ำทั้งหมดในบีกเกอร์จะกลายเป็นสีม่วงเท่ากันทั้งหมด เป็นเนื้อเดียวกัน

ทุกที่ในบีกเกอร์จะมีความเข้มข้นเท่ากัน

สรุป การแพร่จะเกิดขึ้นเมื่อของเหลวทั้งสอง( เช่นน้ำกับด่างทับทิม ) กระจายได้ทั่วถึงกัน

รูปที่ 29 แสดงการแพร่ของสารละลายด่างทับทิมหรือโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต

เมื่อหยดลงไป แล้วรอแปปนึง เมื่อเวลาผ่านไปมันจะแพร่ไปทั่วทุกส่วนของน้ำ โดยที่ความเข้มข้นจะน้อยลงซึ่งเห็นได้จากสีที่จางลง

****** ระวังๆๆ คำว่าอนุภาคนี้ หมายถึง อะตอม หรือ โมเลกุล หรือ ไอออน ก็ได้***